Draw Round 1 2020 NZ Mixed Foursomes @ Waitemata GC

DRAWS

Draw Round 1 - Division 1 Championship

Draw Round 1 - Division 2

Draw Round 1 - Division 3

Draw Round 1 - Division 4